Phòng vip

 

GIƯỜNG WIFI ĂN SÁNG DỊCH VỤ KHÁC
1 giường Không

ĐỊA CHỈ EMAIL

nhakhachhuonggiang@gmail.com

.


HOTLINE

Mr. Tuyên: 0912 404 738

Lễ Tân: 0313 861 502


ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI

Bến thốc – Khu 1 Đồ sơn – Hải Phòng

.

1canadianxpills.com